H.A.M. Halverhout; Handleiding voor het gebruik van het electrisch fornuis

Dr.P.G.Buekers; Onze kevers

Victor Regnault : Beknopt leerboek der scheikunde.

Dr.L.S.Meijer : De ziekten van den mensch.

Dr.H.E.Richter : Coulants handboek der bijzondere ziektekunde

H.Leutemann; De dierenwereld.

Carl Dammann; Die gesundheitspfege der landwirtschaftlichen Haussaugetiere

Dr/B.C.Goudsmit, Dr.V.Bruinsma: Het rijk der sterren

H.A.Romeyn ; de hedendaagsche motoren

Dr.Newton Evans e.a. : De huisarts en gids tot de gezondheid.

Conn&Hall Igulden: het jongensboek

Frans Lanting: Jungles.

Comment on fabrique les anastigmats ( lenzen ) modernes

Code: bb 00488.Comment on fabrique les anastigmats modernes, 5e editie, uitgegeven door brochure Straight Warehouse 1912.In redelijke staat, Franstalig

Mr. J.E. van Someren Brand : De groote cultures der wereld: haar geschiedenis,teelt en nuttige toepassing

Het Djatiboschbedrijf op Java; jubileumuitgave van hoogere ambtenaren bij het boschwezen in Nederlandsch Oost-Indie 1908-1928

Dr.Rajan Sankaran; het wezen van de homeopathie

Herman van Boxem : Handboek Ekologisch tuinieren; de moestuin

A.Rutgers : Birds of South-America.

Dr.D.Lubach; Eerste grondbeginselen der dierkunde

F.C. van der Togt : Het werktuigkundig Teekenen - Atlas van 52 platen -

F.C. van der Togt : Het werktuigkundig Teekenen - Atlas van 52 platen -

F.C. van der Togt : Het werktuigkundig Teekenen - Atlas van 52 platen -

A.Vosmaer : het wonderboek der electriciteit

L.A.Dittlof Tjassens ; Atlas behoorende bij het leerboek der stoomwerktuigen deel II

L.A.Dittlof Tjassens ; Atlas behoorende bij het leerboek der stoomwerktuigen deel II.

Kerst Zwart ; Vogelboek

Nederlandsche gist-en spiritusfabriek Bruges : van graan tot brood.

Ortaire Fournier : les Animaux Historique.Illustration de Victor Adam.

H.J.Calkoen : Planten-Atlas met 123 chromo-litho's.

E.Heimans en Jac.Thijsse ; De levende natuur; 14 ingebonden jaargangen van 1899-1913.10.

A.de Jong : Handboek der metaalbewerking deel II

Stamboekuitgaven deel I,II en III; ( New Forest pony's )

Olivio Andrean/Pim W.A.Wetman : het Terrazzoboek

Terug naar boven

Natuur en techniek.

Onder deze noemer zijn gerubriceerd : fauna, flora, fysiologie,natuurkunde en techniek. Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten